Đóng
09 Tháng Ba 2019

Mẫu bài tây 2019

Mẫu bài giấy 2019 được sản xuất dựa trên thiết kế của mẫu 2001, và được phát hành và bán tại Việt Nam năm 2019.

Một số hình ảnh của sản phẩm: